شناسه : 158385189

مراسم کلنگ زنی چاه مالداری منطقه قشلاقی چاه بلاغ


پروژه عمرانی چاه مالداری منطقه قشلاقی چاه بلاغ از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال که به عمق 60 متر میباشد با حضور مدیر کل عمران و امور زیر بنایی سازمان عشایری کشور جهت تأمین آب شرب عشایران و دام آنها کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ پروژه عمرانی چاه مالداری منطقه قشلاقی چاه بلاغ از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال که به عمق 60 متر میباشد با حضور داوردان مدیر کل عمران و امور زیر بنایی سازمان عشایری کشوربه همراه محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعی از مسئولین جهت تأمین آب شرب عشایران و دام آنها کلنگ زنی شد.