شناسه : 815297
مراسم دعای پرفيض عرفه در ابرکوه ومهردشت

مراسم دعای پرفيض عرفه در ابرکوه ومهردشت


مراسم قرائت دعای پر فيض عرفه امام حسین (ع) درابرکوه وشهر مهردشت برگزارشد.اين مراسم معنوي
مراسم دعای پرفيض عرفه در ابرکوه ومهردشت

درابركوه درمحل مصلي شهداي محراب همراه با مداحي ودرمهردشت درمحل امام زادگان سيد احمد سيد محمودبرگزار گرديد.