شناسه : 617403

مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد در حكمي، رئيس جديد اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان ابركوه را منصوب كرد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد، در حكم انتصاب "قاسم برزگر" به عنوان رئيس جديد اداره كتابخانه‌‌هاي عمومي ابركوه آمده است: " نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي در عرصه امور فرهنگي و همچنين با توجه به موافقت معاونت محترم امور استان ها و مجلس نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به موجب اين ابلاغ، به عنوان رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان ابركوه منصوب مي‌شويد.   اميد است با عنايت الهي و بهره مندي از همدلي همكاران گرامي در تحقق قانون نحوه تأسيس و اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور كه به منظور توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور تدوين شده است، موفق و مؤيد باشيد." گفتني است، قاسم برزگر پيش از اين سرپرست اداره كتابخانه‌هاي عمومي ابركوه و رابط فرهنگي كتابخانه‌هاي اين شهرستان بوده است.          


به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد، در حكم انتصاب "قاسم برزگر" به عنوان رئيس جديد اداره كتابخانه‌‌هاي عمومي ابركوه آمده است:
" نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي در عرصه امور فرهنگي و همچنين با توجه به موافقت معاونت محترم امور استان ها و مجلس نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به موجب اين ابلاغ، به عنوان رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان
ابركوه منصوب مي‌شويد.
 
اميد است با عنايت الهي و بهره مندي از همدلي همكاران گرامي در تحقق قانون نحوه تأسيس و اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور كه به منظور توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور تدوين شده است، موفق و مؤيد باشيد."
گفتني است، قاسم برزگر پيش از اين سرپرست اداره كتابخانه‌هاي عمومي ابركوه و رابط فرهنگي كتابخانه‌هاي اين شهرستان بوده است.