شناسه : 813817
محكوم نمودن اقدام زشت وشنيع كشيش امريكايي

محكوم نمودن اقدام زشت وشنيع كشيش امريكايي


آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه ضمن محكوم نمودن عمل اسلام ستيز
محكوم نمودن اقدام زشت وشنيع كشيش امريكايي

كشيش امريكايي افزود: عمل پليد وتفرقه برانگيز مدعيان آزادي بيان ،چنان زشت وشنيع بود است كه دل هر انسان آزاده اي را با هردين مسلكي به درد مي آورد .اين اقدام غير اخلاقي نشان از عجز وناتواني مبشران دروغين آزادي مي دهد لذا توهين كنندگان به آخرين پيام هدايت گر الهي با خوش خدمتي به صهيونيست كينه عميق خود به  مسلمانان را نشان دادند.آقاي  عادل افزود : با تسليت به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) ومسلمانان اين اقدام برنامه ريزي شده صهيونيسم را محكوم مي نماييم.