شناسه : 815527
مانور زلزله درمدارس وادارات ابركوه برگزار گرديد

مانور زلزله درمدارس وادارات ابركوه برگزار گرديد


مانور زلزله درمدارس وادارات شهرستان ابركوه با هماهنگي فرمانداري درتاريخ 8/9/89برگزار گرديد اين
مانور زلزله درمدارس وادارات ابركوه برگزار گرديد

مانور با حضور فرماندار ابركوه وتعدادي از مسئولين شهرستان  برگزار و هدف آن نحوه پناه گيري صحيح وخروج صحيح از ساختمان بودكه ابتدا دانش آموزان دراين خصوص آموزشهاي لازم را فراگرفته وسپس همزمان با سراسر كشور مانور شروع ودانش آموزان طبق آموزشهاي يادگرفته  درمكانهاي مناسب پناهگيري كرده ودرادامه با نيروهاي امدادي شهرستان از قبيل پليس 110،اورزانس ،هلال احمر وآتش نشاني تماس گرفته شد وبه اجراي مانور امدادي پرداختند.