شناسه : 142458700

كميته اتلاف حيوانات زيان آور برگزار شد


فرماندار ابركوه با تاكيد بر اتلاف حيوانات زيان آور گفت : جهت جلوگيري از شيوع بيماري هاري ، شهرداريها و دهياريهاي با هماهنگي نيروي انتظامي و دامپزشكي و با اطلاع رساني به همه كشاورزان و دامداران نسبت به اتلاف اقدام نمايند

 

 

به گزارش روابط عمومي ابركوه ، با حضور محمد كاظمي نسب فرماندار ابركوه ، علي اكبر اسحاقي معاون سياسي امنيتي فرماندار ، غلامرضا حيدري معاون فرماندار ، محمدعلي اكرمي بخشدار بهمن و اعضاء كميته شهرستان ، جلسه هماهنگي اتلاف حيوانات زيان آوردر دفتر كار فرماندار تشكيل شد .

در اين جلسه فرماندار ابركوه ضمن عرض خوش آمد بر لزوم اتلاف حيوانات زيان آور تاكيد كرد و خواستار اطلاع رساني به همه كشاورزان و دامداران قبل از اقدام به اتلاف شد .

شهرداريهاي و دهياريها موظف شدند با هماهنگي نيروي انتظامي و دامپزشكي نسبت به شناسايي حيوانات زيان آور اقدام و پس از اتلاف ، نسبت به دفن بهداشتي نيز اقدام نمايند . جهاد كشاورزي نيز به كشاورزان بخش بهمن و منطقه چاهگير آموزش لازم را بدهد .

همچنين دامپزشكي نيز نسبت به واكسيناسيون اقدام نموده و كساني كه تمرد كنند به فرمانداري معرفي نمايد .