شناسه : 814707
كلنگ زني مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نورواحد ابرکوه

كلنگ زني مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نورواحد ابرکوه


با حضور جمعی از مسئولین استان وشهرستان کلنگ احداث مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نورواحد
كلنگ زني مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نورواحد ابرکوه

ابرکوه به زمین  زده وبه نام   حضرت امام رضا (ع) مزین گردید.

کلانتری رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد دراین مراسم بابیان اینکه این مجمتع فرهنگی با 750 مترمربع زیر بنا دردوطبقه شامل نماز خانه کتابخانه امفی تاتر وسلف سرویس با 650 میلیون تومان  اعتبار در مدت 15 ماه احداث میگردد  گفت: بزودی عملیات احداث یک باب سالن ورزشی دراین دانشگاه با یک میلیارد ودویست میلیون تومان اعتبار اغاز خواهدشد.

درحال حاضر 2500 دانشجوی دخترو پسر در 31 رشته کارشناسی دردانشگاه پیام نور واحد ابرکوه مشغول به تحصیل میباشند