شناسه : 607377
دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد؛

قیمت شیر و مرغ نسبت به عرضه و تقاضا باید تنظیم می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شواری دام و طیور شهرستان با حضور دکتر" ابرقویی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و مهندس "ثقفی" معاون اور دام استان یزد و مهندس "بهبانی" رئیس شعب بانک کشاورزی استان و همچنین نماینده دامداران و مرغداران شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.
دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شواری دام و طیور شهرستان با حضور دکتر" ابرقویی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و مهندس "ثقفی" معاون اور دام استان یزد و مهندس "بهبانی" رئیس شعب بانک کشاورزی استان و همچنین نماینده دامداران و مرغداران شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه "اسماعیل برزگرزاده" فرماندار ابرکوه ضمن اشاره به مشکلات دامداران و مرغدارن از قبیل نوسانات قیمت تولیدات دامی از قبیل شیر و  مرغ ،خواستار رسیدگی به مشکلات آنها شد.

دکتر ابرقویی نیز ضمن بیان این که مشکل قیمت شیر و مرغ نسبت به عرضه و تقاضا باید تنظیم شود ،اظهار نمود در نیمه دوم سال جاری امیدواریم با پیگیریهای انجام شده شیر را با قیمت واقعی از دامداران خریداری شود.

همچنین در این جلسه مقرر گردید کشاورزان و دامدارانی که نسبت به تسویه وامهای خود در بانک کشاورزی اقدام نمایند و بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند این بانک تسهیلات جدیدی را به آنها پرداخت نماید.