شناسه : 809083
فرماندار شهرستان ، سفرهاي استاني و فعاليت دولت نهم را موجب عمران و آباداني کشور بيان کردند.

فرماندار شهرستان ، سفرهاي استاني و فعاليت دولت نهم را موجب عمران و آباداني کشور بيان کردند.


فرماندار شهرستان ابرکوه ، فعاليت و حجم کاري دولت نهم در اين شهرستان را خوب توصيف کرد
فرماندار شهرستان ، سفرهاي استاني و فعاليت دولت نهم را موجب عمران و آباداني کشور بيان کردند.
و گفت: تعدادي از طرح هاي عمراني دور اول سفر رييس جمهوري به ابرکوه که زمان کمتري نياز داشت به بهره برداري رسيد و طرح هاي زمانبر نيز در دست اقدام است که در زمان خود افتتاح مي شود.
" محمد مهدي عادل " روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: در مجموع مصوبات دور اول سفر دولت در اين خطه بيش از 70 درصد پيشرفت داشته است.
وي اظهار داشت: در دور دوم سفر هيات دولت نيز براي پيشرفت ، توسعه و آباداني منطقه مصوبات خوبي در بخش هاي آب رساني، بهداشت ، درمان و راهسازي داريم.
عادل تصريح کرد: از محل مصوبات کلي و استاني سفر رييس جمهوري نيز شهرستان ابرکوه سهم لازم را دارد که مطالبه خواهد کرد.