شناسه : 158688203

فرماندار ابرکوه رای خود را به صندوق انداخت


فرماندار ابرکوه دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای شماره یک (ساختمان شهرداری قدیم) رأی خود را به صندوق انداخت.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات ابرکوه؛ محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه دقایقی قبل به همراه امام جمعه، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی ابرکوه با حضور در شعبه اخذ رای شماره یک (ساختمان شهرداری قدیم) رأی خود را به صندوق انداخت.

فرماندار ابرکوه گفت: رأی گیری بدون هیچ مشکلی از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 12 بیش از 6 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت کردند همچنین وی در حاشیه رأی گیری خواستار حضور حد اکثری مردم در پای صندوق های رأی شد.