شناسه : 812425
فرماندار ابرکوه:آمريکا نمي تواند در مورد حقوق بشر حرف بزند

فرماندار ابرکوه:آمريکا نمي تواند در مورد حقوق بشر حرف بزند


فرماندار ابرکوه گفت: آمريکا با داشتن سلاح هاي هسته اي نمي تواندبحث حقوق بشر را دردنيا مطرح کند. محمد مهدي عادل افزود: پيام فرمانده معظم کل قوا پاسخ محکمي براي تهديدات و ياوه گوييهاي امريکا و
فرماندار ابرکوه:آمريکا نمي تواند در مورد حقوق بشر حرف بزند

استکبارجهاني بود .وي گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها در سخنان خود تاکيد کرده اند که جمهوري اسلامي ايران اصلا" بناي استفاده از سلاح اتمي را ندارد و کاربرد سلاح اتمي را حرام مي داند. فرماندار ابرکوه ،تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي خلع سلاح اتمي، مبارزه با سلاح اتمي و مقابله عملي با استکبار در زمينه سلاح
هسته اي را از دستاوردهاي بسيارمهم کنفرانس بين المللي خلع سلاح وعدم اشاعه دانست. وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با برگزاري کنفرانس خلع سلاح حقانيت خود در دفاع از حقوق بشر و خلع سلاح هسته اي را ثابت کرد و نگاهها وافکارعمومي جهان را عليه کشورهايي که حقوق بشر را زير پا گذاشته و با حمايت از جنايات رژيم صهيونيستي درکشتارجمعي مسلمانان در غزه و لبنان براين نقض صحه مي گذارند، بسيج خواهد کرد.عادل تاکيد کرد: امريکا و استکبار جهاني ورژيم صهيونيستي داراي سلاح هاي اتمي مي باشند و از قلدرهاي منطقه هستند وبراي منطقه خطرجدي هستند و ملت ها بايد بيش از پيش هوشيار باشند وبيگانگان را از منطقه محو کنند.