شناسه : 812992
فرماندار ابرکوه: آماده سازی و تجهيز دانشکده پيرا پزشکی در حال انجام است

فرماندار ابرکوه: آماده سازی و تجهيز دانشکده پيرا پزشکی در حال انجام است


همچنين آقاي عادل افزود: بخشی از عمليات آماده سازی و تجهيز نيز انجام شده است و از ابتدای مهرماه
فرماندار ابرکوه: آماده سازی و تجهيز دانشکده پيرا پزشکی در حال انجام است

با عنايت خداوند و مسئولان استانی و شهرستانی شاهد شروع بکار رسمی اين دانشکده با پذيرش دانشجو در رشته های تکنيسين اتاق عمل، هوش بری،فوريتهای پزشکی و علوم آزمايشگاهی خواهيم بود .
 
به گفته وی در زمينه شروع به فعاليت اين آموزشکده نيز مکاتبات لازم صورت گرفته است تا گروههای تصويب کننده با بازديد از دانشکده جهت پذيرش دانشجو ،رشته ها را به شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان اعلام کنند که بخشی از اين کار نيز انجام شده است.