شناسه : 620101
تبريك اعياد شعبانيه

فرماندار ابركوه به مناسبت فرارسيدن اعياد خجسته شعبانيه پيامي به اين شرح صادر نمود


                              روابط عمومي فرمانداري ابركوه: فرماندار ابركوه به مناسبت فرارسيدن اعياد خجسته شعبانيه پيامي به اين شرح صادر نمود.     ايا خجسته شعبان المعظم همراه با فروغ ميلاد بابركت سيد وسالار شهيدان حضرت اباعبدا000 الحسين (ع) و نامگذاري آن به نام روز پاسدار و ولادت سيد الساجدين حضرت زين العابدين (ع) و آكنده شدن آن به طراوت دل انگيز مناجات شعبانيه ، همچنين ولادت با سعادت اسوه وفا و ايثار حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز و در ادامه ي نزول بركات وافره ، ولادت قائم آل محمد (عج) ، منجي عالم بشريت و عيد منتظران ، فرصت مغتنمي است تا ضمن تأسي جستن به سيره طيبه ائمه هدي و رهپويان واقعي طريق عشق و ايثار ، خود را براي واردشدن به ماه ضيافت الله و اخلاص في سبيله آماده و مهيا سازيم . حظ معنوي ماه شعبان گواراي وجود تمامي شيفتگان عدالت و راستي باد . انشاء الله اسماعيل برزگرزاده فرماندار شهرستان ابركوه 14/4/90    
تبريك اعياد شعبانيه

 

 

 

 

 

روابط عمومي فرمانداري ابركوه:فرماندار ابركوه به مناسبت فرارسيدن اعياد خجسته شعبانيه پيامي به اين شرح صادر نمود.

 

 ايا خجسته شعبان المعظم همراه با فروغ ميلاد بابركت سيد وسالار شهيدان حضرت اباعبدا000 الحسين (ع) و نامگذاري آن به نام روز پاسدار و ولادت سيد الساجدين حضرت زين العابدين (ع) و آكنده شدن آن به طراوت دل انگيز مناجات شعبانيه ، همچنين ولادت با سعادت اسوه وفا و ايثار حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز و در ادامه ي نزول بركات وافره ، ولادت قائم آل محمد (عج) ، منجي عالم بشريت و عيد منتظران ، فرصت مغتنمي است تا ضمن تأسي جستن به سيره طيبه ائمه هدي و رهپويان واقعي طريق عشق و ايثار ، خود را براي واردشدن به ماه ضيافت الله و اخلاص في سبيله آماده و مهيا سازيم . حظ معنوي ماه شعبان گواراي وجود تمامي شيفتگان عدالت و راستي باد .

انشاء الله

اسماعيل برزگرزاده

فرماندار شهرستان ابركوه

14/4/90