شناسه : 145755676

فرماندار ابركوه از مطالبه گر بودن شهردار و شوراي شهر مهردشت ابراز خرسندي نمود


فرماندار ابركوه ، در نشست بررسي مسائل و مشكلات شهر مهردشت ، از اينكه شهردار و شوراي شهر مهردشت خواسته هاي خود را مطالبه مي كنند ، ابراز خرسندي نمود ...

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور محمد كاظمي نسب فرماندار ابركوه ، محمدعلي اكرمي بخشدار  بهمن ، شهردار و شوراي اسلامي شهر مهردشت ، مسائل و مشكلات شهر مهردشت در محل شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

فرماندار ابركوه در اين جلسه گفت : بسيار خرسند هستم از اينكه شهردار و شوراي اسلامي شهر مهردشت خواسته هاي خود را مطالبه مي كنند و مطالبه گر هستند .

كاظمي نسب افزود : جهت حل مشكلات شهر مهردشت ، برنامه ريزي لازم جهت نشست با چند مدير كل استان از جمله مدير كل بنياد مسكن ، مدير كل راه و شهرسازي و ... به عمل خواهد آمد .

بخشدار بهمن نيز اظهار داشت : تعامل و هماهنگي هر چه بيشتر ارگانها و ادارات در سطح بخش بهمن لازم و ضروري ست و راهكارهاي لازم جهت حل مسائل و مشكلات ارائه شود .

مسائل و مشكلات شهر مهردشت در زمينه هاي شبانه روزي شدن درمانگاه ، وضعيت زمين مسكن در روستاي بداف و مسائل و مشكلات ساخت و ساز و عمران در اين جلسه بررسي شد .