شناسه : 812315
فرماندارشهرستان ابركوه:با انتقال آب به ابرکوه،دهها روستا از آب آشاميدني برخوردارمي شوند.

فرماندارشهرستان ابركوه:با انتقال آب به ابرکوه،دهها روستا از آب آشاميدني برخوردارمي شوند.


فرماندار ابرکوه گفت :دهها روستاي ابرکوه امسال از آب آشاميدني سالم که از مصوبه سفر مقام معظم رهبري بود بهره مند خواهند شد.
فرماندارشهرستان ابركوه:با انتقال آب به ابرکوه،دهها روستا از آب آشاميدني برخوردارمي شوند.

محمد مهدي عادل افزود: با پيشرفت 85 درصدي طرح انتقال آب به ابرکوه ،امسال دهها روستاي بخش مرکزي ابرکوه که دچار مشکلات کم آبي هستند از آب آشاميدني سالم
 بهر مند خواهند شد .

وي گفت: اين طرح که 42کيلومتر طول دارد وبراي آن بيش از 28ميليارد ريال بودجه اختصاص يافته است  از محل اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبري واستاني تامين شده است .فرماندار ابرکوه از اختصاص 70 ميليارد اعتبارات عمراني به شهرستان ابرکوه درسال گذشته خبرداد و گفت: اين ميزان بودجه براي 280طرح و پروژه عمراني درفصل هاي آّب وفاضلاب ، آموزش وپرورش ، آموزش فرهنگي ، بهداشت ودرمان ، کشاورزي، عمران شهري وروستائي ، ميراث فرهنگي ، مسکن ، تربيت بدني و صنايع هزينه مي شود.

عادل اظهار داشت: بيشترين اعتبارات به بخش جهاد کشاورزي و آب وفاضلاب روستايي اين شهرستان تخصيص داد شده که تاکنون 60 درصد آن جذب شده است .