شناسه : 157531110

فرایند ثبت جهانی سرو ابرکوه آغاز شد


معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: فرایند ثبت جهانی درخت دیرزیست ابرکوه در قالب زنجیره درختان دیرزیست کشور آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، عصر دیروز با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور، حسین اربابی معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور ، مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان ، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و دیگر ادارات ، جلسه  کارگروه هماهنگی بین بخشی اثر ملی سرو در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد .
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به بازدید میدانی از درخت سرو گفت: مدیر کل میراث استان فرایند ثبت جهانی درخت دیرزیست ابرکوه در قالب زنجیره درختان دیرزیست کشور  را پیگیری می کند.
محمدحسن طالبیان با بیان اینکه این فرایند ممکن است حدود سه سال طول بکشد افزود: برای کل درختان کهنسال ایران پرونده ای با محوریت سرو ابرکوه تشکیل می شود و با تعیین گروه خاصی ،کار مطالعات میدانی انجام شده و با مشخص شدن ویژگیهای این درختان در قالب گروهی و زنجیره ای به سازمان یونسکو ارسال می شود .
وی همچنین ضمن بازدید از مجموعه ارگ شهرسب نیز تصریح کرد: مجموعه ارگ شهرسب برای ابرکوه یک ثروت است و نیاز به سرمایه گذاری دارد .
طالبیان اضافه کرد : طراحی این مجموعه باید به صورت گروهی انجام شود و نظرات خود را ارایه نمایند که این می تواند برای ابرکوه بسیار ارزشمند باشد .
گفتنی است معاون میراث فرهنگی  و معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور و هیات همراه ، در جریان این سفر از کوشک عزت آباد ، ارگ شهرسب ، درخت دیرزیست سرو و خانه آقازاده و مجموعه پردیسان ابرکوه بازدید میدانی کردند .