شناسه : 811981
فاصله يزد به شيراز 48 کيلومتر کاهش مي يابد

فاصله يزد به شيراز 48 کيلومتر کاهش مي يابد


معاون عمراني استاندار يزد گفت: با بهره برداري از جاده اسفند آباد ابرکوه - صفاشهر فارس ، فاصله يزد به شيراز 48 کيلومتر کاهش مي يابد.
فاصله يزد به شيراز 48 کيلومتر کاهش مي يابد
" سيد محمد ميرسعيدي " روز شنبه در بازديد از چند طرح عمراني در شهرستان ابرکوه افزود: جاده اسفند آباد - صفاشهر بطول 20 کيلومتر، عرض 11 متر با احداث 35 دهنه پل در دست اجرا است و 17 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
وي اضافه کرد: همچنين جاده ابرکوه - مروست بطول 33 کيلومتر، عرض 11متر و 68 دهنه پل 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
وي گفت: سه دهنه زيرگذر بزرگ در کمربندي ابرکوه در مسير جاده يزد به شيراز از ديگر طرحهاي عمراني در حال احداث است.
ميرسعيدي با بيان اينکه زيرگذرهاي محور کمربندي ابرکوه تا پايان سال و زمان آغاز سفرهاي نوروزي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت گفت: محورهاي اسفند آباد - صفاشهر و ابرکوه - مروست سال آينده به اتمام خواهد رسيد.
مير سعيدي اضافه کرد: در مجموع براي احداث طرحهاي عمراني ياد شده بيش از 100 ميليارد ريال هزينه خواهد شد.