شناسه : 813867
عملیات اجرائی احداث ساختمان بهر ه برداری خط انتقال اب قتات مزرعه عرب

عملیات اجرائی احداث ساختمان بهر ه برداری خط انتقال اب قتات مزرعه عرب


به روستاهای بخش مرکز ی ابرکوه اغاز شد
عملیات اجرائی احداث ساختمان بهر ه برداری خط انتقال اب قتات مزرعه عرب

به گفته فلاحدخت رئیس اداره اب وفاضلاب روستائی ابرکوه این ساختمان که با 270مترمربع زیربنا درزمینی بمساحت 3500 مترمربع تا پایان سال احداث میگردد 180 میلیون تومان هزینه دربرخواهدداشت .

خط انتقال اب از مزرعه دراستان فارس به روستاهای بخش مرکز ی ابرکوه با 90 کیلومتر طول تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته وبا 90 میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به ابرکوه درحال اجراست و قادربه انتقال 128 لیتر درثانیه اب به 12 روستای بخش مرکزی با 4500 خانوار میباشد.