شناسه : 810472
عمليات سمپاشي عليه سن گندم اراضي شهرستان ابرکوه پايان يافت.

عمليات سمپاشي عليه سن گندم اراضي شهرستان ابرکوه پايان يافت.


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه در گفت و گو باخبرنگار ايرنا اظهار داشت: عمليات سمپاشي عليه سن گندم در6300هکتار اراضي اين شهرستان در دو مرحله پايان يافت.
عمليات سمپاشي عليه سن گندم اراضي شهرستان ابرکوه پايان يافت.
سعيد اکبرزاده گفت: اين طرح با به کار گيري بيش از 100 دستگاه سمپاش تراکتوري ، موتوري و دستي با جديت کشاورزان از اواخر فروردين آغاز شد و در اين زمينه کشاورزان مقدار 2500هزار ليتر سم در اراضي آلوده سن مصرف نمودند.
وي افزود: امسال بخاطر بارندگي هاي بهاره نسبت به سال قبل مزارع کمتر به سن آلوده بود و محصول گندم اين شهرستان از مرغوبيت و کيفيت بالائي برخوردار خواهد بود.
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: در اين شهرستان 6300 هکتار اراضي به کشت گندم اختصاص دارد که پيش بيني مي شود کشاورزان مقدار 23 هزار تن گندم برداشت کنند.