شناسه : 812807
عمليات اصلاح وتعويض شبکه ابرساني ابرکوه آغازشد

عمليات اصلاح وتعويض شبکه ابرساني ابرکوه آغازشد


مدير امور اب و فاضلاب شهري ابرکوه گفت : عمليات اصلاح وتعويض هزارو500 مترازشبکه وانشعابات فرسوده اين شهر با 500 ميليون ريال اعتبار آغاز شده است
عمليات اصلاح وتعويض شبکه ابرساني ابرکوه آغازشد

سيد محسن پورسيد افزود:  اين طرح باهدف جلوگيري ازهدر رفت اب ، تامين اب سالم وبهداشتي مشترکان واصلاح شبکه ابرساني ابرکوه اجراشده است.

وي با بيان اينکه از ابتداي سالجاري اصلاح و بازسازي يکهزارو 300 متر از شبکه ها فرسوده در اين شهردر دست اجراست گفت: براي اجراي اين طرح هم بيش از500ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني تامين  شده است .

اين مسوول اظهار داشت: اين اداره در حال حاضر نسبت به تامين آب شرب سالم وبهداشتي 9هزارمشترک با جمعيتي افزون بر 25هزار نفر فعاليت مي کند