شناسه : 158871662

عزم ملی و مشارکت همگانی برای ریشه کنی بی سوادی در ابرکوه


معاون فرماندار ابرکوه گفت: بدون تردید تلاش تاثیر گذاری برای انسداد مبادی بیسوادی نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است و یک نهاد به تنهایی قادر نخواهد بود که بی سوادان را شناسایی و جذب نماید همچنین یکی از اولویت های آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی شناسایی و آموزش سواد به افرادی است که شرایط تحصیل را ندارند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ جلسه ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان ابرکوه به ریاست علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی فرماندار و با حضور حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

اسحاقی گفت: بدون تردید تلاش تاثیر گذاری برای انسداد مبادی بیسوادی نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است و یک نهاد به تنهایی قادر نخواهد بود که بی سوادان را شناسایی و جذب نماید همچنین یکی از اولویت های آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی شناسایی و آموزش سواد به افرادی است که شرایط تحصیل را ندارند.

معاون فرماندار در ادامه بیان نمود : سواد آموزی موجب می شود تا انسان ها با مشارکت فعال و بهره گرفتن از نیروی نو آوری طرح هایی را به وجود آورند که موجب متحول ساختن جامعه خود شود سواد آموزی ابزاری است برای دگرگونی های اجتماعی که حق هر انسان میباشد.

در ادامه حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: وضعیت سواد آموزی ابرکوه در استان یزد خوب است و این امر به دلیل افزایش آگاهی های اجتماعی ، تمایل خانواده ها  به تحصیل فرزندان ، تبلیغات رسانه ای ، تشکیل کلاس های  نهضت سواد آموزی و برنامه ریزی آموزش و پرورش برای ریشه کردن بیسوادی است.

وی افزود: در شهرستان ۷۶۹ نفر بیسواد وجود دارد برخی از کم سوادان نیاز به مراحل تحکیم دارند در این راستا تلاش و همکاری تمام دستگاه های مرتبط  در جهت ترغیب و تشویق به سواد آموزی را می طلبد در شهرستان ابرکوه در سال جاری ۱۶۹ نفر باید جهت رفع بی سوادی زیر پوشش قرار گیرند و می توان از ظرفیت مدارس و معلمان جهت شناسایی بی سوادان استفاده نمود.