عزاداری روز عاشورا درابرکوه
 

پرداختنه مردم مومن و دوستدار اهل بيت (ع) در ابركوه طي روز ها و شب هاي تاسوعا و عاشوراي حسيني با برپايي ايين هاي عزاداري ،زنجیر زنی وسینه زنی  به ياد ابا عبدالله حسین (ع) و ياران  باوفايش اشك ماتم ريختند.