شناسه : 814157
عزاداري شهادت امام جعفر صادق عليه السلام درابركوه

عزاداري شهادت امام جعفر صادق عليه السلام درابركوه


مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) درابرکوه برگزارشد.اين
عزاداري شهادت امام جعفر صادق عليه السلام درابركوه

مراسم با حضور قشرهاي مختلف مردم وجمعي از مسئولين شهرستان همچون شهرهاي ديگر برگزار گرديد.