شناسه : 813417
طرح های شهرداری ابرکوه

طرح های شهرداری ابرکوه


دو طرح عمران شهری هزمان با هفته دولت درابرکوه به بهره برداری می رسد. شهردارابرکوه درجمع خبرنگاران بااعلام این خبر گفت: این طرحها که برای تملک اراضی و احداث آنها
طرح های شهرداری ابرکوه

ده میلیاردریال هزینه گردیده شامل ساماندهی میدان جانبازان و نیز تقاطع خیابانهای نظامیه ونسفی مییاشد.

مهرزاده بابیان اینکه روان سازی ترافیک شهری جلوگیری از خطرات و زیبا سازی شهری از جمله اهداف اجرای این طرحها بوده افزود: احداث میدان نماز درتقاطع خیابانهای شهید باهنر و فردوسی هم با

ده میلباردر ریال هزینه با 70درصد پیشرفت فیریکی درحال اجراست که تا سه ماه اینده نیز مورد بهره برداری قرارخواهدگرفت.

درپایان بااهدا لوح سپاس ازسوی رئیس شورای اسلامی شهر وشهردار ابرکوه از تلاشهای  خبرنگاران این شهرستان  تجلیل شد

درپایان بااهدا لوح سپاس ازسوی رئیس شورای اسلامی شهر وشهردار ابرکوه از تلاشهای  خبرنگاران این شهرستان  تجلیل شد.