شناسه : 811024
طرح فاضلاب شهري ابرکوه سال آينده اجرايي مي شود

طرح فاضلاب شهري ابرکوه سال آينده اجرايي مي شود


مدير امور آب وفاضلاب ابرکوه گفت: طرح فاضلاب شهر ابرکوه سال آينده اجرائي مي شود.
طرح فاضلاب شهري ابرکوه سال آينده اجرايي مي شود
" سيدمحسن پورسيد " گفت : طرح مطالعات توجيهي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي و همچنين تکميل مطالعات فاز يک طرح فاضلاب شهر به اتمام رسيده است.
وي همچنين گفت: فاز دوم اين طرح آغاز شده و تاکنون 30 درصد پيشرفت داشته است.
به گفته پورسيد ، با توجه به قول مساعد وزير نيرو در ابرکوه در دور دوم سفر هيات دولت به يزد طرح فاضلاب شهر ابرکوه درسال 89 اجرائي مي شود.
وي تاکيد کرد: در صورت تامين اعتبار در لايحه بودجه سال 89 ، اجرائي شدن اين طرح محقق خواهد شد.
اين مسئول افزود: مطالعات مرحله دوم طرح شبکه جمع آوري و تصفيه خانه شهر ابرکوه با اعتباري بالغ بر 220 ميليون ريال آغاز شد.