شناسه : 815887
طرح توسعه مجمتع مذهبی فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) محله جهانستان ابرکوه

طرح توسعه مجمتع مذهبی فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) محله جهانستان ابرکوه


بهره بردار ی از طرح توسعه مجمتع مذهبی فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) محله جهانستان
طرح توسعه مجمتع مذهبی فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) محله جهانستان ابرکوه

ابرکوه همزمان با ایام سوگواری محرم آغاز شد.

برای توسعه 700 مترمربعی این مجمتع 150 میلیون تومان از کمکهای مردمی هزینه شده است.