شناسه : 810854
طرح تلاوت نور در 50 مسجد ابرکوه بطور فعال در حال اجراست

طرح تلاوت نور در 50 مسجد ابرکوه بطور فعال در حال اجراست


رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ابرکوه گفت: طرح تلاوت نور در 50مسجد اين شهرستان بطور فعال اجرا مي شود.
طرح تلاوت نور در 50 مسجد ابرکوه بطور فعال در حال اجراست
" محمد رضا دهبيدي پور افزود: اين طرح براي 9
سال پياپي با شرکت بيش از پنج هزار نفر که اکثرا" جوانان و نوجوانان هستند برگزار مي شود.
وي گفت: تاکنون براي ترويج فرهنگ قرآني بيش از هزار و 200 جلد قرآن کريم به مساجد اين شهرستان اهدا شده است.
دهبيدي پور افزود: در حال حاضر 15 نفر از جوانان و نوجوانان حافظ کل و 470 نفر حافظ سه تا 25 جزء قرآن کريم هستند که براي حفظ کل قرآن آموزشهاي لازم در مهدقرآن اميرالمومنين (ع) ابرکوه در نظر گرفته شده است.