شناسه : 812161
طرح بهسازي روستای بداف از بخش بهمن به بهره برداري رسيد

طرح بهسازي روستای بداف از بخش بهمن به بهره برداري رسيد


رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابرکوه گفت :ازمصوبات سفر مقام معظم رهبري طرح بهسازي بداف دربخش بهمن به بهره برداري رسيد.
طرح بهسازي روستای بداف از بخش بهمن به بهره برداري رسيد
 

حسين برزگر گفت : طرح بهسازي روستای  بداف بخش بهمن شامل 35هزارمترزيرسازي و3800مترجدول گذاري وهزارمترپياده رو سازي و22هزارمترمربع آسفالت مي باشد .

وي افزود: براي اجراي اين طرح افزون بر2ميليارد و150ميليون ريال هزينه شده است که ازمحل اعتبارات مصوبه سفرمقام معظم رهبري تامين شده است .

به گفته وي 240خانواربداف از مزاياي اين طرح بهره مند شدند.

وي افزود: طرح بهسازي درروستاهاي اسفند آباد، خرم آباد، شهرسب ، صفي آباد، صادق آباد، رئيس آباد، شمس آباد ازتوابع بخش مرکزي وبهمن ابرکوه دردست اجراست .

برزگر از وديعه مسکن به جوانان خبرداد وگفت : به گروهي از جوانان متاهل مستاجرمبلغ 20ميليون ريال به هرنفرتسهيلات قرض الحسنه توسط بانکهاي عامل پرداخت شده است .