شناسه : 1474772
بخشدار مرکزی ابرکوه:

طرح آزمایشی سرشماری کشاورزی در استان یزد از 27 مهر لغایت 29 آبان دردهستان تیرجرد ابرکوه انجام می شود


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری احمد آخوندی در خصوص طرح آزمایشی سرشماری کشاورزی اظهار داشت : بخش کشاورزی به دلیل تامین غذای مورد نیاز جامعه یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی کشور محسوب می شود .این بخش از یک سو سهم بالایی در ارزش افزوده اقتصاد کشور دارد و از سویی دیگر سهم بالایی در حوزه اشتغال را به خود اختصاص داده است و به منظور برنامه ریزی، پیش بینی آینده و تحلیل وضعیت گذشته و حال ، انجام آمارگیری کشاورزی یک ضرورت است.تقریبا تمام کشورهای دنیا سرشماری کشاورزی را هر 5 یا 10 سال اجرا می کنند .در ایران نیز سرشماری کشاورزی هر 10 سال یک بار اجرا می شود. براي تعیین حجم کار روزانه، بررسی کامل اقلام اطلاعاتی و بررسی شیوه های جدید جمع آوری اطلاعات (بررسی استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات )   چند آزمايش سرشماري انجام مي شود كه اين آزمايش سرشماري در 31 دهستان و پنج   شهر كشور انجام مي گيرد.  وی   تهیه چارچوب آماری برای آمارگیری های نمونه ای، تولید اطلاعات ساختاری در سطوح جغرافیایی کوچک با قابلیت ارائه در طبقه بندی های مختلف، فراهم کردن داده هایی   به عنوان   محک را از جمله اهداف این آزمايش سرشماری برشمرد.  بخشدار مرکزی ابرکوه گفت: روش اصلی جمع آوری آمار کشاورزی مصاحبه مأموران آموزش دیده با بهره برداران کشاورزی است و به این منظور خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و مؤسسات عمومی دارای فعالیت کشاورزی با فهرست برداری از اماکن و اظهارات معتمدین و مطلعین محلی مورد شناسایی قرار می گیرند، سپس برای هر بهره بردار یک یا چند پرسشنامه ازطریق پرسش و پاسخ تکمیل می شود.  آخوندی افزود: اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارش های آماری در اختیار برنامه ریزان، مدیران جامعه، پژوهشگران و علاقمندان قرار می گیرد. بخشدار مرکزی ابرکوه تصریح کرد: در اجرای این طرح برای نخستین بار با استفاده از رایانه قابل حمل صفحه نمایش لمسی ( Tablet ) و بدون استفاده از کاغذ انجام می شود.  وی اضافه کرد: استفاده از تبلت به جای پرسشنامه کاغذی به عنوان یک نوآوری مهم محسوب می شود و اطلاعات جمع آوری شده با دقت بیشتری همراه خواهد بود و نتايج با سرعت بيتشري انتشار خواهد يافت. وی افزود: بر اساس این طرح نه تنها واحدهای تولیدی بزرگ کشاورزی و دامداری بلکه فعالیت های کشاورزی که توسط خانوارها به شیوه سنتی و گاه در وسعت کوچک انجام می شود نیز در این طرح جای می گیرد. اهميت سرشماري عمومي كشاورزي، ايجاب مي كند كه بهره برداران كشاورزي همكاري و مشاركت فعالي در پاسخگويي به ماموران سرشماري كشاورزي داشته باشند.  سرشماری کشاورزی از تاریخ 27 مهرماه 92 لغایت 29 آبان ماه به مدت 33 روز در دهستان تیرجرد با 6 مامور سرشماری که آموزشهای لازم راطی کردند انجام می شود.  بخشدارمرکزی ابرکوه افزود: در سال 1367 اولین سرشماری عمومی از بهره برداری های کشاورزی در سطح نقاط شهری و روستایی کشور به مرحله اجرا درآمد و تمامی بهره برداری های کشاورزی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش قرا گرفتند . در سال 1372 دومین سرشماری عمومی کشاورزی با روش مشابه سال 1367 انجام شد . در سال 1382 با اعمال تغییراتی اساسی در پوشش بهره برداری های کشاورزی به مرحله اجرا در آمد و سومین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1393 انجام می شود.  
بخشدار مرکزی ابرکوه:

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری احمد آخوندی در خصوص طرح آزمایشی سرشماری کشاورزی اظهار داشت : بخش کشاورزی به دلیل تامین غذای مورد نیاز جامعه یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی کشور محسوب می شود .این بخش از یک سو سهم بالایی در ارزش افزوده اقتصاد کشور دارد و از سویی دیگر سهم بالایی در حوزه اشتغال را به خود اختصاص داده است و به منظور برنامه ریزی، پیش بینی آینده و تحلیل وضعیت گذشته و حال ، انجام آمارگیری کشاورزی یک ضرورت است.تقریبا تمام کشورهای دنیا سرشماری کشاورزی را هر 5 یا 10 سال اجرا می کنند .در ایران نیز سرشماری کشاورزی هر 10 سال یک بار اجرا می شود.

براي تعیین حجم کار روزانه، بررسی کامل اقلام اطلاعاتی و بررسی شیوه های جدید جمع آوری اطلاعات (بررسی استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات )  چند آزمايش سرشماري انجام مي شود كه اين آزمايش سرشماري در 31 دهستان و پنج  شهر كشور انجام مي گيرد.

 وی  تهیه چارچوب آماری برای آمارگیری های نمونه ای، تولید اطلاعات ساختاری در سطوح جغرافیایی کوچک با قابلیت ارائه در طبقه بندی های مختلف، فراهم کردن داده هایی  به عنوان  محک را از جمله اهداف این آزمايش سرشماری برشمرد.

 بخشدار مرکزی ابرکوه گفت: روش اصلی جمع آوری آمار کشاورزی مصاحبه مأموران آموزش دیده با بهره برداران کشاورزی است و به این منظور خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و مؤسسات عمومی دارای فعالیت کشاورزی با فهرست برداری از اماکن و اظهارات معتمدین و مطلعین محلی مورد شناسایی قرار می گیرند، سپس برای هر بهره بردار یک یا چند پرسشنامه ازطریق پرسش و پاسخ تکمیل می شود.

 آخوندی افزود: اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارش های آماری در اختیار برنامه ریزان، مدیران جامعه، پژوهشگران و علاقمندان قرار می گیرد. بخشدار مرکزی ابرکوه تصریح کرد: در اجرای این طرح برای نخستین بار با استفاده از رایانه قابل حمل صفحه نمایش لمسی (Tablet) و بدون استفاده از کاغذ انجام می شود.

 وی اضافه کرد: استفاده از تبلت به جای پرسشنامه کاغذی به عنوان یک نوآوری مهم محسوب می شود و اطلاعات جمع آوری شده با دقت بیشتری همراه خواهد بود و نتايج با سرعت بيتشري انتشار خواهد يافت.

وی افزود: بر اساس این طرح نه تنها واحدهای تولیدی بزرگ کشاورزی و دامداری بلکه فعالیت های کشاورزی که توسط خانوارها به شیوه سنتی و گاه در وسعت کوچک انجام می شود نیز در این طرح جای می گیرد. اهميت سرشماري عمومي كشاورزي، ايجاب مي كند كه بهره برداران كشاورزي همكاري و مشاركت فعالي در پاسخگويي به ماموران سرشماري كشاورزي داشته باشند.

 سرشماری کشاورزی از تاریخ 27 مهرماه 92 لغایت 29 آبان ماه به مدت 33 روز در دهستان تیرجرد با 6 مامور سرشماری که آموزشهای لازم راطی کردند انجام می شود.

 بخشدارمرکزی ابرکوه افزود: در سال 1367 اولین سرشماری عمومی از بهره برداری های کشاورزی در سطح نقاط شهری و روستایی کشور به مرحله اجرا درآمد و تمامی بهره برداری های کشاورزی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش قرا گرفتند .

در سال 1372 دومین سرشماری عمومی کشاورزی با روش مشابه سال 1367 انجام شد . در سال 1382 با اعمال تغییراتی اساسی در پوشش بهره برداری های کشاورزی به مرحله اجرا در آمد و سومین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1393 انجام می شود.