شناسه : 618597
تجدید میثاق با شهدا همزمان با تجدید سال در کنار قبور مطهرشان

طبق سنت هر ساله امسال نیز مردم شهید پرور شهرستان بهمراه خانواده های شهدا مراسم تحویل سال را در کنار قبورمطهر شهدا برگزار می کنند.


مصطفی کریمی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ابرکوه در این باره افزود: طبق سنت هر ساله امسال نیز مردم شهید پرور شهرستان به همراه خانواده های شهدا مراسم تحویل سال را در کنار قبورمطهر شهدا برگزار می کنند.
تجدید میثاق با شهدا همزمان با تجدید سال در کنار قبور مطهرشان

مصطفی کریمی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ابرکوه در این باره افزود: طبق سنت هر ساله امسال نیز مردم شهید پرور شهرستان به همراه خانواده های شهدا مراسم تحویل سال را در کنار قبورمطهر شهدا برگزار می کنند.وی با  بیان اینکه این مراسم با همکاری بسیج مهندسین و واحد فرهنگی بنیاد شهید برگزار می شود، دعای توسل،خاطره گویی رزمندگان و سخنرانی  را اهم برنامه های مراسم سال تحویل عنوان کرد.

وی با بیان اینکه عزت و سربلندی کشور، مدیون ایثار و فداکاری های شهدا است بر تلاش و فعالیت بیشتر افراد درهر چه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تاکید کرد.