شناسه : 106285037

شکوه حضور مردم ابرکوه در چهلمین سال پیروزی انقلاب


حضور باشکوه و حماسی مردم ابرکوه در چهلمین سال پیروزی انقلاب، نه قاطع به همه فشارها و تحریم ها بود و معادلات دشمنان را بهم ریخت.

شکوه حضور مردم ابرکوه در چهلمین سال پیروزی انقلاب

حضور باشکوه و حماسی مردم ابرکوه در چهلمین سال پیروزی انقلاب، نه قاطع به همه فشارها و تحریم ها بود و معادلات دشمنان را بهم ریخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه ، راهپیمایی 22 بهمن؛ نشان از روح خودباوری و شجاعت ملت ایران است و حضور تاریخی مردم در این روز باشکوه، شوکت و قدرت کاذبه آمریکا را در هم شکست و اسلام را به عنوان قدرت سوّم در برابر شرق و غرب مطرح کرد.

امروز و همزمان با سراسر ایران اسلامی؛ مردم فجر افرین ابرکوه وبخش بهمن ، با مشت های گره کرده و پرشورتر از هر سال فجر فاطمی را گرامی داشتند و با این حضور حماسی مهر تاییدی بر انقلاب زدند.

طنین شعارهای انقلابی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل لرزه بر خیابان های شهر کویری شهرستان ابرکوه  انداخت.