شناسه : 814327
شورای مشارکت هاي مردمي بهزيستي

شورای مشارکت هاي مردمي بهزيستي


عادل فرماندار ابرکوه درجلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی این شهرستان بابیان
شورای مشارکت هاي مردمي بهزيستي

اینکه 9/8 جمعیت ابرکوه را سالمندان با جمعیتی بالغ بر 4500 نفر تشکیل میدهند بر اجرای طرح توانمندسازی  سالمندان دراین شهرستان تاکید نمود.

درخواست صدور محوز تاسیس مرکز جامع سالمندان درابرکوه از مصوبات این شورا بود .

2500 مددجو  از خدمات حمایتی اداره بهزیستی ابرکوه بهره مند هستند.