شناسه : 813397
شوراي فرهنگ عمومی شهرستان ابركوه

شوراي فرهنگ عمومی شهرستان ابركوه


حجت الاسام حسینی امام جمعه ابرکوه درجلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان بر رسیدگی به
شوراي فرهنگ عمومی شهرستان ابركوه

نیازمندان واطعام مستمندان وهمچمین رعایت شئون فرهنگ دینی در ماه مبارک رمضان تاکید نمود.

تاسیس دومین موزه شهرستان ابرکوه با 150 میلیون تومان هزینه باعنوان موزه عبرت تسریع دراجرای طرح ساماندهی اطراف سرو کهن  ونیز مرمت مسجد جامع ابرکوه از دیگر مباحث مطرح شده دراین شورا بود.