شناسه : 620582
شهرستان ابركوه آماده وپذيراي مسافران نوروزي است

شهرستان ابركوه آماده وپذيراي مسافران نوروزي است


عادل فرماندار ابركوه ضمن تبريك پيشاپيش عيد نوروز وسال 1390اعلام
شهرستان ابركوه آماده وپذيراي مسافران نوروزي است

نمود شهرستان ابركوه آمادگي لازم وكافي را درپذيراي ميمانان نوروزي دارد وي خاطر نشان كرد ابركوه با پتانسيلهاي گردشگري از جمله سرو5000ساله، خانه آقازاده وبادگير هاي منحصر به فرد آن ،گنبد عالي وديگر مناطق ديدني وتاريخي وقرار گرفتن درمسير عبور چندين استان سالانه تعدادزيادي از مسافران نوروزي ازاين شهرعبور وبيتوته مي نمايندوي افزود : به جهت خدمات رساني بهتر كارگروههاي تسهيلات نوروزي ازجمله راهنمايي واسكان ،حمل ونقل ،توزيع كالاوخدمات ،امدادرساني ،فضا سازي آثار تاريخي ،خدمات بين راهي ،فرهنگي وروابط عمومي وكارگروه نظارت برفعاليتهاي نوروزي تشكيل گرديده است .