شناسه : 607326
گزارش تصویري؛

شروع سال تحصيلي جديد و نواختن زنگ مهر توسط فرماندار در مدرسه شهید جهانی مهردشت


گزارش تصویري؛