شناسه : 615404
فرماندار :

شرایط برای حضور سرمایه گذاران در ابركوه فراهم است


فرماندار ابركوه گفت: با توجه به زیرساخت های موجود تمام در نواحی و شهرك صنعتی دراین شهرستان شرایط برای حضور سرمایه گذاران فراهم شده است.
فرماندار :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "اسماعیل برزگر زاده" در اين باره اظهار داشت : در سال تولید ملی سرمایه وكار ایرانی مهمترین راهكار برای توسعه و رشد اقتصادی شهرستان ایجاد جاذبه های لازم برای جذب سرمایه گذاران است.

وی گفت: دراین راستا بستر مناسبی در زمینه های مختلف صنعتی ، تعاونی و صنعت توسعه گردشگری ، كشاورزی دراین شهرستان فراهم است .

برزگر زاده ادامه داد : بیش از 220هكتار زمین مناسب به نواحی صنعتی وشهرك صنعتی ابركوه اختصاص داده شده است كه با زیرساختهای لازم ازقبیل آب ، برق ، گاز، تلفن و تسهیلات بانكی زمینه برای ایجاد واحدهای كارخانجات صنعتی

مهیا است .

وی تصریح كرد: درحال حاضر 53واحد تولیدی درنواحی وشهرك صنعتی فعال است و 23 واحد تولیدی كوچك وبزرگ هم درحال راه اندازی است.

فرماندار ابركوه اضافه كرد: ابركوه یكی از مناطق نمونه گردشگری استان یزد است و بیش از400 اثر تاریخی وباستانی وطبیعی شناسائی شده است كه بستر مناسبی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی فراهم است