شناسه : 816734
شب خاطرات انقلاب اسلامي درابركوه

شب خاطرات انقلاب اسلامي درابركوه


بمناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي درمسجد كوثر ابركوه جشني بعنوان شب خاطرات
شب خاطرات انقلاب اسلامي درابركوه

انقلاب برگزار گرديد دراين جشن كه با حضور فرماندار وتني چند از مسئولين شهرستان واهالي محل برگزار گرديد فرماندار ابركوه وتعدادي از جوانان زمان پيروزي انقلاب خاطراتي را از شجاعتها ودلاوريهاي مردم دربه ثمر رسيدن نهال   انقلاب اسلامي براي حاضرين قرائت نمودند درپايان مسابقه اي درارتباط با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي برگزار وبه قيد قرعه به تعداد3نفر جوايزي اهدا شد.