شناسه : 612640

شاعر ابرکوهی در جشنواره سراسری اعتکاف حائز رتبه برتر شد


 شاعر ابرکوهی در جمع شش نفر برتر رشته شعر جشنواره سراسری فرهنگی و هنری اعتکاف قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي فرمانداري، در نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف که با حضور شخصیت‌ های ملی، استانی و هنری همزمان با حلول ماه رجب برگزار شد، 14 اثر برتر در چهار رشته معرفی شدند و از صاحبان آثار تجلیل شد. در این میان "احمدرضا قدیریان" شاعر ابرکوهی نیز در جمع شش نفر برگزیده رشته شعر قرار گرفت. نخستین جشنواره فرهنگی هنری اعتکاف به منظور تبیین و تعمیق ‌بخشی به فرصت سه روزه اعتکاف، اقدام به فراخوان آثار در چهار رشته داستان، شعر، قطعه ادبی و شعر کرده بود و بیش از هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود. این جشنواره با حضور آیت ‌الله جوادی آملی برگزار شد.

 شاعر ابرکوهی در جمع شش نفر برتر رشته شعر جشنواره سراسری فرهنگی و هنری اعتکاف قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري، در نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف که با حضور شخصیت‌ های ملی، استانی و هنری همزمان با حلول ماه رجب برگزار شد، 14 اثر برتر در چهار رشته معرفی شدند و از صاحبان آثار تجلیل شد.

در این میان "احمدرضا قدیریان" شاعر ابرکوهی نیز در جمع شش نفر برگزیده رشته شعر قرار گرفت.

نخستین جشنواره فرهنگی هنری اعتکاف به منظور تبیین و تعمیق ‌بخشی به فرصت سه روزه اعتکاف، اقدام به فراخوان آثار در چهار رشته داستان، شعر، قطعه ادبی و شعر کرده بود و بیش از هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.

این جشنواره با حضور آیت ‌الله جوادی آملی برگزار شد.