شناسه : 809917
سمینار آفات گیاهی و راهکارهای مبارزه با آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

سمینار آفات گیاهی و راهکارهای مبارزه با آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه


در این همایش یک روزه که که با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
سمینار آفات گیاهی و راهکارهای مبارزه با آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
، مدیریت جهادکشاورزی و مرکز رشد فناوری ابرکوه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان رشته های کشاورزی و باغبانی برگزار گردید دکتر محمد علی اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در زمینه های لزوم کاهش استفاده از سموم به منظور حفظ محیط زیست ، آشنائی با روشهای مکانیکی ، شیمیائی ، زراعی و تلفیقی در مبارزه با آفات گیاهی و معرفی آفات مهم باغی وزراعی موجود در منطقه نظیر کرم گلوگاه انار، سن گندم و سوسک سر شاخه خوار زرد آلو و راههای مبارزه با هرکدام مطالبی بیان داشت .