شناسه : 811941
سفرهاي استاني موجب آبادني مناطق محروم مي شود

سفرهاي استاني موجب آبادني مناطق محروم مي شود


فرماندار ابرکوه گفت: سفرهاي استاني دولت، موجب آباداني بسياري از مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور شده است.
سفرهاي استاني موجب آبادني مناطق محروم مي شود
محمدمهدي عادل افزود: حضور اعضاي هيات
دولت در ميان مردم شهرهاي محروم و دور افتاده ، نتايج بسيار مهمي براي ملت به ارمغان خواهد آورد.
وي اظهار داشت: نگاه رياست جمهوري به سفرهاي استاني نگاه تامين نيازها و رفع مشکلات مردم از نزديک است که بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري هم قرار گرفته است .
وي يادآورشد: در دور اول سفر رياست جمهوري به ابرکوه 80پروژه مصوب شدکه 75 درصد آن اجرايي شده است.
عادل ادامه داد: عزيمت رياست جمهوري وهيات دولت در دور سوم سفرهاي استاني عامل وحدت بيشتر بين مردم و مسوولان استانها وشهرستانها براي تامين بيشتر نيازها و مطالبات مردم خواهد شد.