شناسه : 811528
سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران ابرکوه از برگزاري يادمان سرداران و 280 شهيد و شهداي گمنام اين منطقه درپنجم آذر در اين منطقه خبر داد.

سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران ابرکوه از برگزاري يادمان سرداران و 280 شهيد و شهداي گمنام اين منطقه درپنجم آذر در اين منطقه خبر داد.


مصطفي کريمي گفت: اين يادمان در مصلي شهداي محراب اين شهر و از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران با همکاري سپاه پاسداران و بسيج دانشجوئي مراکز آموزش عالي ابرکوه و با حضور بيش از يک هزار و 500 نفر از خانوادهاي معظم شهدا ،ايثارگران وبسيجيان برگزار خواهدشد.
سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران ابرکوه از برگزاري يادمان سرداران و 280 شهيد و شهداي گمنام اين منطقه درپنجم آذر در اين منطقه خبر داد.
کريمي گفت : خاطره گوئي دوران دفاع مقدس ، سخنراني شخصيت هاي حوزوي و سرداران 8 سال دفاع مقدس، برپائي نمايشگاه تصاوير و آثار شهدا از ديگر برنامه هاي اين يادمان خواهد بود.