موسویان:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه به نقل از خبرنگار مهر، سید شاهرخ موسویان، صبح امروز در همایش فن آوری نانو که توسط پژوهش سرای دانش آموزی شهید میربقایی ابرکوه برگزار شد، اظهار داشت: دولت نباید از خرج کردن و

ریخت و پاش های درویشانه اما مدبرانه در حوزه پژوهش و تحقیق و تخصیص امکانات به پژوهشگران مضایقه کند.

 

 

وی افزود: این تفکر باید در میان دولتمردان ما حاکم باشد که دست و دلبازی در این حوزه تنها جایی است که نتیجه مثبت آن قطعی و حتمی است.

موسویان گفت: تجربه ثابت کرده است که اگر دشمنان از ایران اسلامی هراس دارند، تنها به مدد پبشرفت هایی است که کشور در حوزه علم و پژوهش به خصوص در حیطه های نظامی به آن دست یافته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خوشبختانه همگان امروز اهمیت پژوهش را باور کرده اند و اگر نواقصی وجود دارد در حوزه عملیاتی کردن این موضوع است که البته در این حوزه نیز گام های بزرگی برداشته شده و به سوی رفع نقایص پیش می رویم.

موسویان تاکید کرد: دولت باید نخبه پروری را از شهرهای کوچک شروع کند و حمایت از پژوهش سراهای دانش آموزی و مراکز رشد و فناوری در این محیط ها در دستور کار جدی و عملی قرار گیرد.