شناسه : 813727
ستاد نماز جمعه ابرکوه باهدف برنامه ریزی بمنظور هرچه باشکوهتر برگزارشدن نماز عید فطر دراین شهرستان تشکیل جلسه داد.

ستاد نماز جمعه ابرکوه باهدف برنامه ریزی بمنظور هرچه باشکوهتر برگزارشدن نماز عید فطر دراین شهرستان تشکیل جلسه داد.


حجت الاسلام حسینی امام جمعه ابرکوه دراین نشست بابیان اینکه مهمترین دستاورد نماز جمعه حضور واجتماع مردم در کنار یکدیگر وایجادوحدت و همدلی میان انان است بر برنامه ریزی مناسب بمنظور حضور بیشتر جوانان دراین مراسم عبادی سیاسی تاکید نمود.
ستاد نماز جمعه ابرکوه باهدف برنامه ریزی بمنظور هرچه باشکوهتر برگزارشدن نماز عید فطر دراین شهرستان تشکیل جلسه داد.

عادل فرماندار ابرکوه هم دراین جلسه افزود:کسب اطلاع از مسایل روز کشور وجهان وهمچنین اگاه سازی مردم از مخاطرات پیرامون انها را ازدیگر دستاوردهای نماز جمعه دانست و گفت: اگر درخصوص ثواب حضور درنماز جمعه فرهنگسازی شود قطعا شاهد حضور گسترده تر  مردم در نماز های جمعه خواهیم بود.

دراین جلسه مقررشد نماز عید فطر درابرکوه از ساعت 7/30 صبح روز عید درجوار گلزاز  شهدای این شهرستان برگزارشود