شناسه : 607845
امام جمعه ابركوه:

سازمان تامين اجتماعي خدمات شايسته به مردم ارائه مي كند


سازمان تامين اجتماعي خدمات شايسته وبايسته اي به مردم ارائه مي كند كه نقش تاثير گذاري در زندگي مردم دارد.
امام جمعه ابركوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از خبرنگار ایرنا؛ حجه الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم حسيني دربازديد ازشعبه تامين اجتماعي وآشنائي با خدمات آن به مردم درجمع رئيس وكاركنان سازمان تامين اجتماعي شعبه ابركوه اظهار داشت : اين اداره كه توانسته است بيش ازنيمي از جمعيت شهرستان ابركوه راتحت پوشش خدمات بويژه بيمه درماني قرار دهد كار بسيار ارزشمندي است .
وي برضرورت استقرار نيروي ثابت براي پاسخگوئي مستمر به نياز بيمه مردم در بخش بهمن را نيز متذكر شد و از تلاش اين مجموعه قدر داني كرد.
دراين ديدار رئيس شعبه تامين اجتماعي ابركوه باارائه گزارشي از فعاليتها گفت: خدمت كردن به طبقات مختلف مردم بويژه كارگران خدمت كردن درراه خدا است .
عباس حميدي زاده اظهار داشت: مجموعه اين شعبه تلاش دارند كه خدمات شايسته اي به مردم فهيم اين شهرستان ارائه كنندوبراي اين كار هرچه درتوان دارند بكار خواهند گرفت.
وي بابيان اينكه 25 هزار بيمه شده اصلي و تبعي را تحت پوشش تامين اجتماعي هستند تصريح كرد: در شش ماهه نخست امسال نيز 2ميليارد و 850 ميليون ريال به مستمري بگيران پرداخت كرده است.