شناسه : 812253
ساخت سالن ورزشي دهستان اسفند آباد ابرکوه آغاز شد

ساخت سالن ورزشي دهستان اسفند آباد ابرکوه آغاز شد


آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه فرمود اين سالن 1200نفري باابعاد20*36واز مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوري مي باشد . آغاز عمليات اين سالن ورزشي با حضور سرپرست اداره كل تربيت بدني يزد ومعاون فني آن اداره کل وبخشدار بهمن صورت گرفت .
ساخت سالن ورزشي دهستان اسفند آباد ابرکوه آغاز شد
آقاي حسيني سرپرست اداره كل تربيت بدني استان نيز قول مساعد داد كه تا6ماه ديگردرصورت تامين اعتبار، اين سالن به بهربرداري خواهد رسيدوي  همچنين متذكر شد  اعتبار اوليه  (يک ميليارد ريال )آماده مي باشد وكار اجرايي به زودي آغاز خواهد شد .