شناسه : 140110818

زیبا سازی و بهسازی روستاها با همکاری دهیاریها مد نظر قرار گرفت


بخشدار بهمن از روستاهای بخش بهمن بازدید نمود و از دهیاریها خواست تا در زمینه زیبا سازی و بهسازی روستاها همت بیشتری داشته باشند .

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ، محمد علی اکرمی بخشدار بهمن صبح امروز از تعدادی روستاهای بخش بهمن به منظور بررسی وضعیت روستاها علی الخصوص روستاهای فاقد دهیاری بازدید نمود و از دهیاریها خواست تا در زمینه زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی معابر ، فضاهای عمومی و ابنیه تاریخی همت بیشتری داشته باشند .

در این بازدید بخشدار به وجود ظرفیتهای تاریخی از جمله قلعه ها و خانه های قدیمی ، ایجاد آب نما و ... در روستاها توجه نموده و بر حفظ آثار تاریخی و همچنین استفاده از این امکانات برای اشتغال ساکنین روستایی و زیبا سازی تاکید نمود و انجام عملیات نوسازی و زیبا سازی خانه های روستایی ، تعمیر و نگهداری قلعه ها و طراحی و اجرای پارک و فضاهای عمومی روستاها را در راس پروژه های عمرانی قرار داد .