شناسه : 619391
زکات

زکات دهنده نمونه شهرستان ابرکوه معرفی شد


به گفته مسئول زکات شهرستان ابرکوه، یک کشاورز نمونه ابرکوهی به عنوان زکات دهنده نمونه ابرکوه انتخاب شد
زکات

به گفته مسئول زکات شهرستان ابرکوه، یک کشاورز نمونه ابرکوهی به عنوان زکات دهنده نمونه ابرکوه انتخاب شد

سعید عزیزی پناه اظهار داشت: خلیل روشن ،کشاورز نمونه استان یزد با پرداخت 1800 کیلو گندم و 300 کیلو جو به عنوان قسمتی از زکات واجب محصولات خود به کمیته امداد امام خمینی(ره)، به عنوان متولی زکات تقاضا نموده بودند که عین گندم و جو در بسته های 30 کیلو گرمی به دست نیازمندان همین شهرستان برسد.

به گفته عزیزی پناه، این زکات دهنده ابرکوهی مدت 5 سال است که به عنوان زکات دهنده نمونه شهرستان معرفی می گردد.

وی اظهار امیدواری نمود که سایر کشاورزان ابرکوه نیز به عنوان دومین تولید کننده گندم استان یزد، با محاسبه و پرداخت زکات واجب خود، احیاگر این واجب باشند.

 

منبع:ابرکوه رحیم میرعظیم سرپرستی یزد فردا