شناسه : 141334390

زنگ هفته پيوند اوليا و مربيان در مهردشت به صدا درآمد


با حضور كارشناس بخشداري بهمن و به مناسبت هفته اوليا و مربيان ، زنگ اين مراسم در مدرسه شهيد جهاني مهردشت به صدا درآمد .

 

 

به گزارش روابط عمومي بخشداري بهمن ، با حضور حميد عابدي كارشناس بخشداري ، روحي پناه مدير آموزش و پرورش ابركوه و همكارن وي و مسئول نمايندگي آموزش و پرورش بهمن ، به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان مراسمی در دبستان شهید جهانی مهردشت برگزار شد.

روحی پناه آغاز همكاري خانه و مدرسه را سال 1326 عنوان كرد و گفت از اين سال تا به امروز در مدرسه ، انجمني به نام انجمن اوليا و مربيان تشكيل گرديده است و ادامه داد خانه و مدرسه در واقع دو بال شكوهمند پرواز هستند براي تعليم و تربيت . خانواده بايد همسو با مدرسه باشد و حضور فعال و مداوم خانواده ها در مدرسه ضروری است تا بچه ها در يك مسير حركت نمايند .

وی افزود: از خانواده ها بخواهيد در انجمن اوليا و مربيان حضور مداوم و فعال داشته و از افراد خبره دعوت شود تا مسائل روز را به خانواده ها ارائه نمايند .

در اين مراسم زنگ هفته پيوند اوليا و مربيان توسط مدير آموزش و پرورش به صدا درآمد .

لازم به ذكر است نمايشگاه صنايع دستي و عشايري نيز در اين مراسم برپا شد .