شناسه : 615427
وفائيان :

زنان بايد جهت آرامش خود و خانواده مواردي همچون مثبت انديشي ، ساده زيستي ، متعادل كردن انتظارات ، عدم كينه توزي را رعايت نمايند .


به گزارش روابط عمومي فرمانداري بمناسبت روز خانواده همايشي از سوي امور بانوان فرمانداري، با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران برگزار شد.
وفائيان :

 

در راستاي بزرگداشت روز ملي خانواده همايشي از سوي امور بانوان وخانواده فرمانداري در  سالن اجتماعات بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ابركوه با حضور تعداد يكصد و بيست نفر از بانوان و دختران برگزار گرديد.

  

 در اين همايش" وفائيان" روانشناس و مدرس دانشگاه به اهميت و كاركرد خانواده و نقش و وظايف زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده اشاره نمود.

 

وي در اين باره اظهار داشت: زنان بايد جهت آرامش خود و خانواده مواردي همچون مثبت انديشي ، ساده زيستي ، متعادل كردن انتظارات ، عدم كينه توزي را رعايت نمايند .

 

وي همچنين سه اصل خوشرويي ، انعطاف پذيري و خوش كلامي را از اصول اساسي روابط موفق بين افراد خانواده توصيف نمود و بر رعايت اين اصول به ويژه از سوي زنان جهت نزديك شدن به همسر و فرزندان تاكيد نمود.

   

در تقويم رسمي كشور بيست آبان بعنوان روز" خانواده و تكريم بازنشستگان" نامگذاري شده است.