به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ به مناسبت هفته سواد آموزی جلسه ای با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، کاظمی نسب فرماندار ابرکوه، جمعی از مسئولین و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی برگزار شد.

فرماندار ابرکوه ضمن قدردانی از مربیان نهضت سواد آموزی گفت: ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه می تواند نقش بسزایی در افزایش آگاهی و توانمندی افراد داشته باشد.

کاظمی نسب افزود: ریشه کنی بی سوادی در روستاها باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد تا زمینه توسعه سواد در شهرستان به یک الگو تبدیل شود.

در پایان این جلسه از آموزش دهندگان در جهت  سواد آموزی و آموزش مددجویان با اهداء لوح سپاس از آنان تجلیل شد.


IMG_2299.jpg IMG_2301.jpg IMG_2305-1.jpg IMG_2295.jpg IMG_2290.jpg IMG_2291-1.jpg IMG_2310.jpg IMG_2312.jpg IMG_2335.jpg
بله